Cá Biển

Clicked:931 | Cập nhật lúc: 21/04/2016 - 3:46:28 PM

CÁ TƯƠI NGUYÊN CON [ Thời giá tính 100gr ]


103* Cá song đỏ      106** Cá trình hoa           109*** Cá trình trắng

104* Cá bơn             107** Cá bống tượng       110*** Cá trình biển

105* Cá mặt quỷ      108** Cá lăng sông          111*** Cá mú hoa

 


A CHẾ BIẾN MỘT MÓN
 

Tính thêm mỗi 100gr     *100,000       **80,000       ***60,000
 

Cá nguyên con hấp gừng hành nước tương ma-gi

Cá nướng nguyên con dùng bánh tráng rau ghém


 

B CHẾ BIÊN HAI MÓN
 

Tính thêm mỗi 100gr      *120,000      **100,000     ***80,000
 

Phi-lê cá rang muối ớt, cốt hương nấu lẩu thập cẩm

Phi-lê cá cuốn lá chuối nướng, cốt hương nấu canh chua


 

C CHẾ BIẾN BA MÓN
 

Tính thêm mỗi 100gr       *140,000     **120,000     ***100,000
 

Ăn gỏi sống, phi-lê hấp hành nấm, cốt hương nấu cháo

Hấp cuốn rau ghém, phi-lê chiên giòn, cốt hương nấu chua

 

Món khác: