GỎI SỐNG - Sashimi

Clicked:1199 | Cập nhật lúc: 26/02/2018 - 4:12:10 PM
 
 
060 GỎI SỐNG BÀO NGƯ    I   ABALONE SASHIMI 580,000
Bào ngư tươi, trứng cá tuyết muối cay, lá tía tô, cước củ cải, sốt xì dầu mù tạt 
Fresh Japanese abalone, seasoning cod fish roe, shiso leaves, daikon, wasabi soy sauce 
 
 
061 GỎI SỐNG SÒ ĐỎ   I   RED CLAM SASHIMI 280,000
Sò đỏ Hokkaido Nhật Bản, trứng cá chuồn, lá tía tô, củ cải trắng, sốt xì dầu mù tạt 
Hokkaido red clam, Capelin fish Roe, shiso leaves, shredded daikon, wasabi soy sauce 
 
 
 
062 HÀU SỮA TƯƠI SỐNG   I   LIVE OYSTER SASHIMI  180,000
Hàu sữa tươi sống phục vụ cùng sốt xì dầu mù tạt, sốt xì dầu chanh húng quế, sốt cay tỏi ớt riềng 
Raw live oyster, served with wasabi soy sauce, onion lemon soy sauce, hot and sour fish sauce 
 
 
063 GỎI SỐNG CÁ NGỪ    I   TUNA SASHIMI 980,000
Bụng cá ngừ vây xanh ăn gỏi với trứng tôm, rong biển tươi, cước củ cải, lá tía tô, sốt xì dầu mù tạt 
Blue fin tuna belly loin, shrimp roe, fresh seaweed, shredded daikon, shiso leaves, wasabi soy sauce 
 
 
064 GỎI SỐNG CÁ HỒI   I   SALMON SASHIMI 280,000
Cá hồi Na-uy, cước củ cải, lá tía tô, rong biển, sốt mù tạt xì dầu. 
Norwegian salmon, fresh seaweed, shredded radish, shiso leaves, wasabi soy sauce 
 
 
065 CÁ CHÍCH ÉP TRỨNG   I  FISH WITH CAPELIN ROE 210,000
Cá chích ép chứng cá chuồn ngâm giấm phục vụ với sốt mù tạt xanh, tía tô, gừng muối
Slice Seasoning Herring Fish with Capelin Roe, served with wasabi soy sauce, picked ginger
 
 
066 BẠCH TUỘC LẠNH    I   OCTOPUS SASHIMI  260,000
Bạch tuộc muối biển hấp lạnh, dùng sốt mù tạt xanh, xì dầu, cước củ cải, tía tô, gừng muối
Boiled baby octopus, served with wasabi soy sauce, daikon, picked ginger and shiso leaves    
 
 
067 GỎI SỐNG TÔM    I   RAW  SHRIMP 180,000
Tôm sú tươi sống ngâm say đốt rượu, ăn cùng rau ghém, chấm sốt chua ngọt tỏi ớt, gừng hành. 
Burning drunken prawn with ginger, served with fresh herbs, sweet and sour spicy fish sauce. 
 
 
068 GỎI SỐNG MỖI NGÀY   I   SASHIMI OF THE DAY 620,000
Cá hồi, cá chích ép trứng, bạch tuộc, trứng cá tầm và cá hồi muối,  gừng muối, sốt xì dầu mù tạt.
Salmon fillet, herring Fish with Capelin Roe, octopus, beluga caviar, salmon roe, picked ginger, 
 
 
069 GỎI SỐNG HẢO HẠNG   I   PREMIUM SASHIMI PLATTER 920,000
Bụng cá ngừ vây xanh, cá song, sò đỏ, bào ngư, rong biển tươi và gừng muối, xì dầu mù tạt. 
Bluefin tuna belly, grouper fillet, red clam, abalone, fresh seaweed, picked ginger, wasabi soy sauce  

Món khác: