Nước ngọt/ Nước khoáng tự nhiên

Clicked:653 | Cập nhật lúc: 11/08/2015 - 3:47:38 PM

Soft Drink                                  (Regular bottle 330ml)


750      Coca-cola                                            38,000
751      Soda Water  
752      Tonic Water 
753      Mirinda  
754      7up  
755      Lavie  
756      Evian                                                     58,000

 

Natural Mineral Water                 (Premium bottle)


757      Evian                                  330ml        98,000
758      Evian                                  750ml        180,000
759      Surgiva                               550ml        128,000
760      Accqua Panna                    500ml        128,000
761      Cape Grim (Sparkling)        375ml       128,000
762      Perrier (Sparkling)              330ml        68,000
763      Perrier (Sparkling)              750ml        98,000
764      St.Pellegrino (Sparkling)     750ml        98,000
765      Cape Grim (Sparkling)        750ml       188,000