Sinh Tố / Nước Trái Cây

Clicked:499 | Cập nhật lúc: 23/06/2015 - 4:41:53 PM

Sinh Tố

700      Sinh tố bơ            58,000
701      Sinh tố xoài    
702      Sinh tố đu đủ  
703      Sinh tố chanh leo  
704      Sinh tố dưa hấu  

 

 Nước Trái Cây
705      Nước táo               88,000
706      Nước cà rốt           58,000
707      Nước nho             138,000
708      Nước ổi                 78,000
709      Nước chanh          48,000
710      Nước cam             108,000
711      Nước chanh leo     58,000
712      Nước dứa              68,000
713      Nước bưởi             138,000
714      Nước dâu              88,000
715      Nước cà chua        58,000
716      Nước dưa hấu       68,000