Nhà hàng Trống Đông Sơn
- Địa chỉ: Số 1 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: (+84) 24 3833 9999