Our Menu.

Consectetur adipiscing elit elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Eastern and Asian cuisine

Sed pretium, ligula sollicitudin laoreet viverra, tortor libero sodales leo, eget blandit nunc tortor eu nibh.

KHAI VỊ BỐN MÙA

Four Season Appertzer

KHAI VỊ MÙA XUÂN I SPRING APPETIZER

Tôm Hùm Alaska, Sốt Chanh Leo với Trái Bơ, Quả Ô-liu với Trứng Cá Hồi Muối
Lobster with Passion Sauce, Avocado Fruit, Marinated Olives and Salmon Roe on Top

Call for price

KHAI VỊ MÙA HẠ I SUMMER APPETIZER

Đùi Lợn Muối Iberico Lát Mỏng, Trái Ô-liu Xanh và Đen Ngâm
Sliced Premium Iberico Ham, Marinated Black and Green Olives

Call for price

KHAI VỊ MÙATHU I AUTUMN APPETIZER

Gan Cá Chày Biển Ngâm và Dưa Leo Bao Tử Ngâm Chua Ngọt Marinated Monkfish Liver and Sweet and Sour Pickled Baby Cucumber

Call for price

KHAI VỊ MÙA ĐÔNG I WINTER APPETIZER

Thịt Cua Hoàng Đế Xông Khói Nướng và Hành Ngâm Chua Ngọt Premium Smoked King Crab Meat and Sweet and Sour Picked Onion

Call for price

Desrets

Four Season Appertzer

Drink List

Four Season Appertzer

KHAI VỊ MÙA XUÂN I SPRING APPETIZER

Tôm Hùm Alaska, Sốt Chanh Leo với Trái Bơ, Quả Ô-liu với Trứng Cá Hồi Muối
Lobster with Passion Sauce, Avocado Fruit, Marinated Olives and Salmon Roe on Top

Call for price

KHAI VỊ MÙA XUÂN I SPRING APPETIZER

Tôm Hùm Alaska, Sốt Chanh Leo với Trái Bơ, Quả Ô-liu với Trứng Cá Hồi Muối
Lobster with Passion Sauce, Avocado Fruit, Marinated Olives and Salmon Roe on Top

Call for price

KHAI VỊ MÙA XUÂN I SPRING APPETIZER

Tôm Hùm Alaska, Sốt Chanh Leo với Trái Bơ, Quả Ô-liu với Trứng Cá Hồi Muối
Lobster with Passion Sauce, Avocado Fruit, Marinated Olives and Salmon Roe on Top

Call for price

KHAI VỊ MÙA XUÂN I SPRING APPETIZER

Tôm Hùm Alaska, Sốt Chanh Leo với Trái Bơ, Quả Ô-liu với Trứng Cá Hồi Muối
Lobster with Passion Sauce, Avocado Fruit, Marinated Olives and Salmon Roe on Top

Call for price

KHAI VỊ MÙA XUÂN I SPRING APPETIZER

Tôm Hùm Alaska, Sốt Chanh Leo với Trái Bơ, Quả Ô-liu với Trứng Cá Hồi Muối
Lobster with Passion Sauce, Avocado Fruit, Marinated Olives and Salmon Roe on Top

Call for price

KHAI VỊ MÙA XUÂN I SPRING APPETIZER

Tôm Hùm Alaska, Sốt Chanh Leo với Trái Bơ, Quả Ô-liu với Trứng Cá Hồi Muối
Lobster with Passion Sauce, Avocado Fruit, Marinated Olives and Salmon Roe on Top

Call for price

KHAI VỊ MÙA XUÂN I SPRING APPETIZER

Tôm Hùm Alaska, Sốt Chanh Leo với Trái Bơ, Quả Ô-liu với Trứng Cá Hồi Muối
Lobster with Passion Sauce, Avocado Fruit, Marinated Olives and Salmon Roe on Top

Call for price

KHAI VỊ MÙA XUÂN I SPRING APPETIZER

Tôm Hùm Alaska, Sốt Chanh Leo với Trái Bơ, Quả Ô-liu với Trứng Cá Hồi Muối
Lobster with Passion Sauce, Avocado Fruit, Marinated Olives and Salmon Roe on Top

Call for price

Consectetur adipiscing elit elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Or call us : 024 3833 9999