Special Guest

Đại sứ Thái Lan Anuson Chinvanno

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak

Đại sứ Mỹ Ted Osius

Thủ tướng CH Séc Mirek Topolanek

Công Chúa Thái Maha Chakri Sirindhorn

Đại sứ Hàn Quốc Ha Chan Ho

Danh ca Khánh Ly

Ca sĩ Tuấn Hưng

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Ca sĩ Bằng Kiều

Ca sĩ Thanh Lam

Danh ca Phương Dung

Ca sĩ Giao Linh

Ca sĩ Kim Anh

Ca sĩ Tùng Dương

Ca sĩ Dương Triệu Vũ

Ca sĩ Jimmy Nguyễn