Menu

Liên hệ

Nhà Hàng Dong Son Drum

Địa chỉ: Số 1 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 024 3833 9999

Fax: 024 3688 9999

Email: dongsondrum@gmail.com

Website: dongsondrum.com

024 3833 9999