Menu

Giới thiệu

Dong Son Drum - tự hào bởi sự hiện diện của các vị chính khách, các nguyên thủ quốc gia nổi tiếng trong nước cũng như trên thế giới đã ấn định những buổi tiệc chiêu đãi tại nhà hàng. Đây cũng là địa điểm tổ chức tiệc tùng yêu thích của giới văn nghệ sĩ hàng đầu trong nước và hải ngoại cùng các buổi triển lãm vinh danh văn nghệ.

Giới thiệu
Giới thiệu
Giới thiệu
Giới thiệu

Hình ảnh

024 3833 9999